GDRP

V našem podjetju zbiramo podatke, ki nam v servisni dejavnosti pomagajo pri vodenju evidence o opravljenih posegih na vozilu in nam, kot upamo da tudi vam, tako služijo za gospodarnejše ravnanje ter napovedovanje preventivnih posegov in kontrol. V našem podjetju spoštujemo zasebnost uporabnikov naših storitev, zato z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavno zakonodajo ter internimi akti podjetja. Če ste skupaj z vabilom na preventivno brezplačno kontrolo pred tehničnim pregledom ali vabilom na prihajajoči redni servis prejeli tudi GDRP obrazec, vam ponujamo možnost, da ga oddate elektronsko z spodnjim obrazcem. Prav tako vas prosimo, da nas z obrazcem obvestite, če ste na obvestilu zapazili nepravilnosti (datum registracije, naslednji redni servis, zamnejava avtomobila..). Hvala, FD